Szukaj w serwisie

25 lat Chóru Cantabile

 

            Dobrzeńskiemu chórowi „Cantabile” minęło właśnie 25 lat. Obchody jubileuszu miały miejsce 10 listopada w GOK Dobrzeń Wielki, jako przewodnie przesłanie XVI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej „Jesień z Folklorem” zorganizowanym, podobnie jak poprzednie co roku, przez Gminny Ośrodek Kultury Dobrzeń Wielki i Towarzystwo Przyjaciół Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

            Z tej okazji w GOK Dobrzeń Wielki zawitały zespoły ludowe, chóry, grupy folklorystyczne, soliści, mnóstwo gości. Sale kipiały żywiołem artystycznym. Zanim jednak zaczęły się występy, licznej widowni i nie tylko, przybliżone zostało nieco oblicze historyczne głównego uczestnika festiwalu – chóru „Cantabile”. Sporo kronikarskiej relacji, ale też odniesienia osobiste, w tle ludowość i kameralność.

 

            W takim klimacie rozpoczął tę część artystyczną zespół „Cantate” z Czarnowąs, przydając mu akcentów, podobnie następne: „Kupskie Echo”, „Melodia” z Borek, „Dobrzenianki” i „Krzanowiczanki, różnie go muzycznie zabarwiając, czasem niemal wodewilowo. W międzyczasie młodziutka Anna Koschny zaśpiewała patriotyczną pieśń, a grupa dziecięco-młodzieżowa „rodzina Moczków” kilka innych ludowych „standardów”. Brawa i zmiana scenicznych prezentacji. Moment na gratulacje i serdeczności, składane chórowi „Cantabile”, jego dyrygentowi Hubertowi Prochocie i prezesowi Aleksandrze Baucz, wpierw gospodarz miejsca – dyrektor GOK Gerard Kasprzak, następnie delegacje zespołów, chórów, dyrygenci, przedstawiciele zaprzyjaźnionych formacji np. Orkiestry Dętej Dobrzeń Wielki, Wójt Gminy Henryk Wróbel i inni.

            Po czym występy chórów. Inne brzmienie, inna nastrojowość, wysublimowane prezentacje nie do końca innego repertuaru. W sumie coś dla każdego ucha melomańskiego, od powagi niemal chorałowej, przez ludowość, kameralność do prawie że folku w wykonaniu: Chóru Katedralnego z Opola (dyrygent Józef Chudalla), Opolskiego Chóru Kameralnego (dyrygent Marek Biliński), Chóru Laudate Dominum (dyrygent Ludmiła Wocial-Zawadzka) i Chóru Cantabile „pod batutą” Huberta Prochoty, który w antraktach zapowiadając kolejne utwory odnosił się do ich treści, czasem pikantnych, do sytuacji zaistniałych przy okazji występów. Było np. tak, że trzeba było uzyskać poświadczenie dla chóru Cantabile, który z założenia świecki, że jest również parafialnym, co nie było trudne, bo de facto realizował się w różnych obszarach z różnym repertuarem. Stempel księdza proboszcza załatwił sprawę. Hubert Prochota nadmieniał przy tym, że funkcjonowanie chóru to też sprawcza opieka GOK Dobrzeń Wielki w osobie dyrektora Gerarda Kasprzaka, przychylność władz lokalnych, reprezentowanych przez Wójta Henryka Wróbla i ks. proboszcza Jana Poloka, przyjazny klimat w środowisku, itd. Występ chóru Cantabile zakończył część artystyczną. Później już tylko sesje zdjęciowe grup uczestniczących w festiwalu i biesiadne coś dla ciała, podczas którego można było kuluarowo przystanąć przy wystawie ilustrującej życie dobrzeńskiego chóru od jego zarania.

           
W październiku 1988 r. ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim – Adam Urbaniak zainicjował proces tworzenia chóru dobrzeńskiego, proponując zarazem opiekę dyrygencką nad nim Marii Wróbel, która de facto założyła chór, a którego pierwszymi adeptami zostali wywodzący się z Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego, funkcjonującego już wcześniej w GOK Dobrzeń Wielki. Funkcję dyrygenta Maria Wróbel pełniła przez 9 lat. W lutym 1992 r. chór przyjął nazwę Cantabile, a w listopadzie 1997 r. jego dyrygentem został dobrzenianin z urodzenia Hubert Prochota. Z założenia chór świecki miał w swym programie także utwory kościelne. Był uniwersalny. Nawiązywał kontakty artystyczne z innymi chórami, zespołami nie tylko w regionie, ale także za granicą. Występował z innymi w wielu artystycznych imprezach, znaczących wydarzeniach świeckich i religijnych, społecznych. W ten kontekst doskonale wpisuje się np. przyjacielska współpraca z chórem AGV Liederkranz z partnerskiej gminy Heuchelheim z Niemiec, w ramach której członkowie zespołu spotykali się wielokrotnie w Dobrzeniu i w Niemczech. Miały miejsce również występy w partnerskiej gminie Will w Szwajcarii, w Austrii i Czechach. Występy chóru Cantabile uświetniały przeróżne wydarzenia, uroczystości, co miało np. miejsce podczas inauguracji roku akademickiego na Politechnice Opolskiej, w Dniu Energetyka w Elektrowni Opole. Chór jest obecny na uroczystościach świeckich i kościelnych w swojej parafii, jak i w innych parafiach opolskich. Bierze udział w przeglądach, konkursach, festiwalach i koncertach. Do szczególnych należy zaliczyć udział w koncertach ekumenicznych w kościele ojców Franciszkanów i występy w „Cecyliadzie” - święcie wszystkich muzyków, wraz z innymi chórami opolskimi. Ze spektakularnych osiągnięć chóru należy wymienić: I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pieśni Ludowej w Gogolinie (1993 r. i 1999), Grand Prix na XII Opolskim Święcie Pieśni Ludowej w Gogolinie i Puchar Wojewody Opolskiego (2001 r.), I miejsce na Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach (2002 r. i 2010 r.), III miejsce w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej (Żory 2012 r.).

            Funkcjonowanie Chóru na niwie kultury to wielka sprawa i jak każda społeczna inicjatywa wymaga patronackiej opieki i zrozumienia. W tej materii sprzyjają i sprzyjali mu GOK Dobrzeń Wielki z dyrektorem Gerardem Kasprzakiem i władze gminy kiedyś głównie za sprawą wójta Alojzego Kokota i Ryszarda Śnieżka, obecnie wójta Henryka Wróbla. Zasadniczo jednak czynnikiem witalnym było i jest zdeterminowane zaangażowanie członków chóru, dyrygentów (aktualnie Huberta Prochoty) i prezesów (obecnie Aleksandra Baucz), które wprost decyduje o poziomie chóru i jego sukcesach. Których w następnych 25 latach życzymy niniejszym jak najwięcej.

                                                                       J. Moczko – Świerklanin